Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie werkt bij stress, burn-out, somberheid, angst (bijvoorbeeld GAS), aandachtsproblemen, hoogoplopende emoties binnen jezelf of in contact met anderen, relatieproblemen, trauma en verlies, problematische gehechtheid en milde persoonlijkheidsproblematiek. Ook voor verslavingsproblemen in combinatie met andere klachten kan je in de praktijk hulp krijgen.

Hoe lang duurt het?

De psychotherapie is kortdurend in de basis GGZ (3 tot 6 maanden) en wat langer durend in de specialistische GGZ (4-12 maandenen en soms langer). De aanpak is gericht op het verminderen van klachten en het herstellen van balans. Afhankelijk van de klachten volgt een behandelplan op maat. In het behandelplan wordt samen afgesproken hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang deze gaat duren. In dit behandelplan staat omschreven wat er aan de hand is en hoe u met ondersteuning van mij, de klachten kunt verminderen en samenhangende patronen kunt doorbreken. 

Intake-gesprek

De eerste fase van de behandeling start altijd met een kennismaking en intake-gesprek. Naast een kennismaking is het eerste gesprek gericht op het in kaart brengen van de klachten, wensen en patronen die spelen.Vastgesteld zal worden of de problematiek past bij de praktijk. Omdat de praktijk een eenmanszaak is,  zal extra aandacht gaan naar vaststellen of de problematiek niet te zwaar is. Soms is het zo dat de problematiek beter past bij een groepspraktijk (zodat er bijvoorbeeld 5 dagen per week goede bereikbaarheid is) of een praktijk waar een psychiater dagelijks betrokken is. Dit zal gedurende de intake helder worden en gecommuniceerd worden met de client.

Op basis van de intake stellen we, indien we gaan starten, samen een behandelplan op. Tijdens de intake of daarvoor kan het helder worden, dat je bij een andere zorgverlener beter op je plaats bent. Bijvoorbeeld omdat een duale aanpak met twee hulpverleners beter past of omdat de problematiek te crisisgevoelig is.In dat geval zal er overleg plaats vinden met jouzelf en/of de huisarts over doorverwijzing. In dat geval start de behandeling in de praktijk dus niet na de intake.

Na het intakegesprek start de behandeling. In overleg met jou kan E-health deel uitmaken van de behandeling.

Psychologisch testonderzoek wordt niet gedaan in de praktijk.

Wie betaalt?

Met sommige zorgverzekeraars zijn contracten en met anderen niet. Wanneer er een contract is gaat de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Je betaalt dan alleen je eigen risico. Voor verdere informatie over contracten, neem contact op met je eigen zorgverzekeraar. Omdat ik cognitief gedragstherapeut VGCT, BIG geregistreerd Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog ben, wordt het psychotherapie traject (grotendeels) vergoed door zorgverzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts. Zie tarieven en voorwaarden op deze website voor verdere informatie.

Vragen?

Neem dan contact op met mij. Samen kunnen we bespreken welke behandeling passend is en of je binnen deze praktijk op de juiste plek bent.

E-mail: jyldau@psychotherapiekoning.nl

Telefoon: 06-21409739

 

 

BIG Psychotherapeut nummer: 59911788816

BIG Gezonheidszorgpsycholoog nummer: 39912788825

Ik ben lid van de beroepsvereniging VGCT.

* Relatietherapie of ouderschapsbegeleiding wordt als losstaand aanbod niet vergoed. Wanneer het onderdeel is van een andere behandeling vaak wel.