Wanneer je studieproblemen en of persoonlijke problemen hebt kan je in de praktijk terrecht voor ondersteuning.

Persoonlijke problemen en studieproblemen kunnen je studie en studentenleven beinvloeden. Soms weet je wat er met je aan de hand is en soms niet. Soms weet je niet hoe je dingen waar je tegenaan loopt op kunt lossen. Voorbeelden van problemen zijn onder meer problemen met:

  • (de relatie met)ouders
  • onvrede over sociale contacten
  • onzekerheid
  • angst of neerslachtigheid
  • faalangst
  • eenzaamheid
  • uitstelgedrag
  • gebrek aan motivatie
  • stress