De praktijk is gevestigd in Arnhem-Noord en wordt gekenmerkt door een persoonsgerichte werkwijze.

Psychotherapeutische behandeling wordt (grotendeels) vergoed door zorgverzekeraars. Naast individuele therapie wordt binnen de praktijk ook relatietherapie gegeven.

Wachttijd per februari 2021

Er is een patiëntenstop voor de SGGZ en BGGZ. Voor zorgbemiddeling en vragen over wachttijden verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar. Cliënten van Aquamarijn kunnen contact met mij opnemen om te overleggen/advies in het kader van wachttijden en om te onderzoeken wat andere mogelijkheden zijn (06-21409739).

Voordat je op de wachtlijst komt, zal er eerst een telefoongesprek plaats vinden om vast te stellen of ik jou met jou klachten goed kan helpen. Wanneer suïcidaliteit speelt, psychotische klachten en of fors gebruik van middelen, verwijs ik je naar een andere praktijk omdat mijn specialisatie daar niet ligt.

De praktijk is grotendeels gesloten in de schoolvakanties.

Er is een tweede locatie op de donderdag binnen antroposofisch gezondheidscentrum Aquamarijn.

 

 

BIG PT: 59911788816/BIG GZ: 39912788825/AGB praktijk: 94062547/AGB persoon: 94014451

Praktijk- en postadres: Mesdaglaan 77 in arnhem