Relatietherapie

Wanneer relatietherapie?

Relatietherapie kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verwerken van gebeurtenissen, herstellen van veiligheid, in nieuwe fases elkaar terugvinden en verbeteren van de communicatie.

De eerste fase (intake) bestaat uit verhelderen van de doelen van elkaar. Samen wordt uitgezocht hoe de problemen die er spelen samenhangen. We stellen vast waar de gezamelijke doelstelling ligt voor de gesprekken en wat het zal betekenen als er aan de doelen gewerkt gaat worden.

Normaal gesproken bestaat de therapie uit een intake, een aantal gesprekken en huiswerkopdrachten.  Veelal wordt gewerkt met inzichten vanuit de EFT. De focus ligt binnen de relatietherapie vaak op de onderliggende problematiek en meestal hangt dit samen met tot stand brengen/herstellen van een veilige verbinding en vanuit daar elkaar leren begrijpen. Soms vinden er een aantal relatiegesprekken plaats in het kader van een individuele psychotherapie.