Klachtenregeling

Wanneer er sprake is van een klacht dan zal de klachtenregeling in werking treden.

Elke BIG-geregistreerde zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling en LVVP-klachtenbemiddelaars.

Wanneer er sprake is van een klacht is de eerst mogelijke stap dit officieel te bespreken met een van de BIG geregistreerde intervisiegenoten van Jyldau Esselink-Koning. Deze kan de klacht in behandeling nemen en indien dit niet tot het gewenste resultaat zal leiden kan de volgende stap gezet worden, zie onderstaande link.

www.LVVP.info