Psychotherapie

Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie werkt bij stress, burn-out, somberheid, angst (bijvoorbeeld GAS), aandachtsproblemen, hoogoplopende emoties binnen jezelf of in contact met anderen, relatieproblemen, trauma en verlies, problematische gehechtheid en milde persoonlijkheidsproblematiek. Ook voor verslavingsproblemen in combinatie met andere klachten kan je in de praktijk hulp krijgen.

 

Hoe lang duurt het?

De psychotherapie is kortdurend in de basis GGZ (3 tot 6 maanden) en wat langer durend in de specialistische GGZ (4 tot 12 maanden en soms langer). De aanpak is gericht op het verminderen van klachten en het herstellen van balans. Afhankelijk van de klachten volgt een behandelplan op maat. In het behandelplan wordt samen afgesproken hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang deze gaat duren. In dit behandelplan staat omschreven wat er aan de hand is en hoe u met ondersteuning van mij, de klachten kunt verminderen en samenhangende patronen kunt doorbreken.

 

Intake-gesprek

De eerste fase van de behandeling start altijd met een kennismaking en intake-gesprek. Naast een kennismaking is het eerste gesprek gericht op het in kaart brengen van de klachten, wensen en patronen die spelen.Vastgesteld zal worden of de problematiek past bij de praktijk. Omdat de praktijk een eenmanszaak is,  zal extra aandacht gaan naar vaststellen of de problematiek niet te zwaar is. Soms is het zo dat de problematiek beter past bij een groepspraktijk (zodat er bijvoorbeeld 5 dagen per week goede bereikbaarheid is) of een praktijk waar een psychiater dagelijks betrokken is. Dit zal gedurende de intake helder worden en gecommuniceerd worden met de client. Op basis van de intake stellen we, indien we gaan starten, samen een behandelplan op. Tijdens de intake of daarvoor kan het helder worden, dat je bij een andere zorgverlener beter op je plaats bent. Bijvoorbeeld omdat een duale aanpak met twee hulpverleners beter past of omdat de problematiek te crisisgevoelig is.In dat geval zal er overleg plaats vinden met jouzelf en/of de huisarts over doorverwijzing. In dat geval start de behandeling in de praktijk dus niet na de intake. Na het intakegesprek start de behandeling. In overleg met jou kan E-health deel uitmaken van de behandeling. Psychologisch testonderzoek wordt niet gedaan in de praktijk.

 

Wie betaalt?

Met sommige zorgverzekeraars zijn contracten en met anderen niet. Wanneer er een contract is gaat de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Je betaalt dan alleen je eigen risico. Voor verdere informatie over contracten, neem contact op met je eigen zorgverzekeraar. Omdat ik cognitief gedragstherapeut VGCT, BIG geregistreerd Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog ben, wordt het psychotherapie traject (grotendeels) vergoed door zorgverzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts. Zie tarieven en voorwaarden op deze website voor verdere informatie.

 

Traumatherapie

Traumatherapie is een vorm van psychotherapie waarin ik mij heb gespecialiseerd. Het is gericht op het behandelen van de gevolgen van ingrijpende ervaringen. De therapie wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de cliënt, omdat trauma voor iedereen anders is en verschillend kan worden ervaren en verwerkt.

 

Benaderingen en technieken

  1. Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor Trauma. Specifieke vormen van CGT, zoals trauma-gerichte CGT, helpen patiënten hun negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en te veranderen. Schema-therapeutische technieken zoals imaginatie en rescripten vallen hier ook onder.
  2. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Een techniek waarbij de patiënt zich richt op traumatische herinneringen terwijl hij tegelijkertijd oogbewegingen of andere vormen van bilaterale stimulatie uitvoert, wat helpt om de emotionele lading van de herinneringen te verminderen.
  3. Exposure Therapy. Hierbij wordt de patiënt geleidelijk blootgesteld aan herinneringen aan het trauma in een veilige omgeving, wat helpt om angst en vermijding te verminderen..
  4. Somatic Experiencing maakt soms deel uit van de behandeling. Het richt zich op het verkennen van lichamelijke sensaties die met het trauma verband houden en het loslaten van deze opgebouwde spanning in het lichaam..
  5. Narratieve Therapie. Patiënten vertellen hun verhaal, wat hen helpt om hun ervaringen te ordenen en te integreren in hun leven.

 

Doelen kunnen zijn:
  • Helpen om traumatische herinneringen te verwerken en te integreren, zodat ze minder overweldigend worden.
  • Verminderen van symptomen zoals angst, depressie, nachtmerries, flashbacks en hypervigilantie.
  • Herstellen van een gevoel van veiligheid en vertrouwen in zichzelf en anderen. Ontwikkelen van gezonde coping-strategieën om met stress en triggers om te gaan.

De duur van traumatherapie kan sterk variëren afhankelijk van de aard en de ernst van het trauma en de individuele reactie op de behandeling. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij kortdurende interventies, terwijl anderen langdurige ondersteuning nodig hebben.

Traumatherapie is voor mensen die worstelen met de nasleep van traumatische ervaringen. Het biedt gespecialiseerde technieken en benaderingen om de impact van trauma te verminderen en het emotionele en psychologische welzijn te verbeteren. Door in een veilige en ondersteunende omgeving te werken, kunnen patiënten leren hun trauma te verwerken en een betekenisvol herstel te bereiken.

 

Vragen?

Neem dan contact op met mij. Samen kunnen we bespreken welke behandeling passend is en of je binnen deze praktijk op de juiste plek bent.

BIG Psychotherapeut nummer: 59911788816BIG Gezonheidszorgpsycholoog nummer: 39912788825Ik ben lid van de beroepsvereniging VGCT.

* Relatietherapie of ouderschapsbegeleiding wordt als losstaand aanbod niet vergoed. Wanneer het onderdeel is van een andere behandeling vaak wel.