Tarieven/voorwaarden

No-show

Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt dan wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en u ontvangt de factuur zelf. U dient deze binnen 4 weken te betalen.


Tarieven DBC behandelingen

De tarieven, die vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ en basis GGZ worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA (link: https://www.nza.nl/)). Per diagnosesoort en duur van een behandeling, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), zijn stuk voor stuk aparte maximum tarieven berekend, die voor alle psychologen en overige GGZ zorgaanbieders in Nederland maatgevend zijn. In de praktijk hanteer ik  100 %van deze door de NZA vastgestelde maximum tarieven indien u de nota zelf van mij ontvangt (dit is het geval indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract heb.


Tarief zelfbetalers


Indien u liever de behandeling zelf betaalt in plaats van deze te declareren bij uw zorgverzekeraar, valt u onder de categorie ‘zelfbetaler’. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bovengenoemde door de NZA vastgestelde tarieven.


Vergoeding voor bijna alle diagnosesVeruit de meeste behandelingen en diagnosesoorten die ik in mijn praktijk behandel vallen onder de verzekerde zorg en worden als een bovengenoemd DBC vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De lengte van de behandeling is hierbij niet wettelijk gelimiteerd. Wel is een DBC maximaal een jaar geldig en kan dan, indien dit door mij (cq de zorgverlener) geïndiceerd is, verlengd worden.


Uitzondering van vergoeding voor enkele diagnoses

Sinds een aantal jaren zijn er een paar diagnoses die wettelijk uitgezonderd zijn van de verzekerde zorg, te weten de ’aanpassingsstoornis’, ’identiteitsproblemen’, ’werkproblemen’ en ‘relatieproblemen’. Dit betekent dat patiënten met een van deze diagnoses hun behandeling zelf moeten betalen, ongeacht bij welke orgaanbieder zij behandeld worden.Behandelingen van deze diagnoses heten een ‘overige zorg product’ (OZP).


Tarief ‘overig zorg product’


Het maximum OZP-tarief (‘overig zorg product’) voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZA, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van het voor dat jaar geldende NZA tarief.


Eigen risicoBij de vergoeding brengt uw verzekeraar wel uw eigen risico in rekening, indien u dit niet reeds betaald hebt voor een andere behandeling in hetzelfde jaar.
In 2016 is het wettelijke eigen risico € 385,- per jaar. Mocht u een hoger eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar (en minder premie betalen), dan wordt dit hogere eigen risico in rekening gebracht.


Eigen bijdrage


Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik een contract bij heb, dan betaalt u geen eigen bijdrage.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik géén contract mee heb, dan brengt uw verzekeraar behalve uw eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening. Deze eigen bijdrage ligt tussen de 0% en 50% van het totale tarief van de behandeling, afhankelijk van de verzekeraar en ook van het soort polis dat u hebt. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 Heeft u een zuivere restitutie polis dan krijgt u altijd 100% vergoed en betaalt u dus ook geen eigen bijdrage.
 


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met gecontracteerde zorgverzekeraars wordt rechtsreeks aan de zorgverkereraar gedeclareerd. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of er een contract gesloten is. Voor 2021 is er bijvoorbeeld een contract met de Stad Holland, In Twente, De Amersfoortse, Ditzo, Zorg en zekerheid, ONVZ, Promovendum AON, Univé, Caresque, DSW en de VGZ groep.Wijze van facturering

Bij gecontracteerde zorgverzekeraars gaat de DBC-factuur na afsluiting van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.


Bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u zelf de factuur. U betaalt u deze aan mij en u declareert de factuur na afloop van de  gehele behandeling bij uw verzekeraar.